نسخه چاپي

1399/04/02 :: ٠٩:١١ 

بزرگترين دولت ضد بشر، سرمدارحقوق بشر

آمريكا بزرگترين ناقض حقوق بشر در جهان است و نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت يكي از موارد لا ينفك ساختاري و كاركردي سياست هاي امريكا است. آمريكايي ها در تاريخ خود انواع و اقسام جنايت ها را نسبت به مردم دنيا و جوامع بشري روا داشته اند؛ جنايت هايي كه قطعا تا دهه ها بلكه قرن ها از حافظه تاريخ زدوده نخواهد شد.

بزرگترين دولت ضد بشر، سرمدارحقوق بشر

هفته حقوق بشر آمريكا از ششم تيرماه 1360 كه مصادف با بمب گذاري ترور نافرجام مقام معظم رهبري است، شروع مي شود و با انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي و شهادت آيت الله دكتر بهشتي و 72 تن از ياران انقلاب در هفتم تيرماه 1360 ادامه مي يابد. رهبر معظم انقلاب اسلامي 4 تير 1394 در بخشي از بياناتشان در ديدار خانواده هاي شهداي هفتم تير و جمعي از خانواده هاي شهداي استان تهران فرمودند اين را همه بدانند: امروز كشور به شناخت دشمن (نياز دارد). دشمن را بشناسيم؛ دشمنان جهاني كه خودشان را به وسيله ي انواع و اقسام اقلام آرايشيِ رسانه اي و تبليغاتي بزك ميكنند و در مقابل چشم قرار ميدهند، بشناسيم؛ آمريكا را بشناسيم. در همين چند روز مشاهده كنيد: فردا هفتم تير است، حادثه ي حزب اتّفاق افتاده است؛ در سال 66 در همين روز هفتم تير، حادثه ي بمباران شيميايي سردشت اتّفاق افتاده است؛ بله، صدّام آن كار را كرد، امّا پشت سر صدام چه كسي بود؟ آمريكايي ها بودند، غربي ها بودند، همان كساني بودند كه بمب هاي شيميايي را به او دادند، چراغ سبز هم به او دادند و در مقابل اين جنايت بزرگ و اين قتل عام عجيب سكوت هم كردند؛ در روز يازدهم تير - چند روز بعد - ترور شهيد صدوقي است كه اين هم كار همين جنايتكاران است؛ در روز دوازدهم تير - چند روز بعد از اين - حادثه ي اسقاط هواپيماي ايرباس بر روي خليج فارس است. از هفتم تير تا دوازدهم تير شما ببينيد چقدر ترور، قتل عام و كشتار (انجام شد)؟ (چقدر)زن، كودك، عالِم، سياستمدار، به وسيله ي عوامل آمريكا آماج اين جنايت ها قرار گرفتند؟ اگر طرّاح اين حوادث هم سرويس هاي امنيّتي آمريكا و غرب نبودند، حدّاقل كمك كننده بودند؛ حدّاقل تشويق كننده بودند. اين دشمن ها را بشناسيم. به تعبير بعضي دوستان، خوب است اين هفتم تا دوازدهم تير را هفته ي «حقوق بشر آمريكايي» اعلام بكنيم. واقعاً حقوق بشر آمريكايي در اين چندروز در كشور ما يك چيز واضح و بارزي است و از اين قبيل الي ماشاءالله. پس احتياج داريم دشمن را بشناسيم. آن كساني كه امروز سعي ميكنند از اين هيولا - كه سياست هاي آمريكايي و سياست هاي بعضي از دنباله روان آمريكا است - يك چهره ي موجّهي معرّفي كنند، اين ها دارند خيانت ميكنند؛ اين ها دارند جنايت ميكنند. اين كساني كه اين حقيقت روشن را كتمان ميكنند، اين دشمني خباثت آلود را در زير پرده هاي توجيه ميپوشانند، اين ها دارند خيانت ميكنند به اين ملّت. كشور ما و ملّت ما احتياج دارد دشمن را بشناسد، عمق دشمني را بفهمد.آمريكا بدون نقاب (سيماي واقعي حقوق بشر آمريكايي)
امريكا بزرگترين ناقض حقوق بشر در جهان است و نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت يكي از موارد لا ينفك ساختاري و كاركردي سياست هاي امريكا است. آمريكايي ها در تاريخ خود انواع و اقسام جنايت ها را نسبت به مردم دنيا و جوامع بشري روا داشته اند؛ جنايت هايي كه قطعا تا دهه ها بلكه قرن ها از حافظه تاريخ زدوده نمي شود و عجيب اينكه، مفهوم حقوق بشر هم جزو موارد مهمي است كه امريكا از رهگذر آن در تلاش است خود را مهد دموكراسي معرفي كند و جاي بعنوان مدعي بتواند جاي متهم و مظلوم را تعويض كند. امروز غارتگران وجانيان دنيا و در راس آنها امريكاي جناينكار فرياد حقوق بشر سر مي دهند. و از طريق پيمان هايي نظير «ناتو» و ايجاد پايگاههاي نظامي نيز بهانه هايي براي نفوذ نظامي خود در كشورهاي مختلف بدست آورد؛ورسيدن به اهداف نامشروع خود بدست آورند:

نخست: حفاظت از منابع راهبردي انرژي با حمله به افغانستان و عراق و حضور سنگين نظامي در خليج فارس از طريق پايگاههاي نظامي آمريكا در عربستان(مقر فرماندهي مركزي آمريكا)، بحرين (مقر ناوگان پنجم نيروي دريايي ارتش آمريكا)، كويت (پس از رهاسازي كويت از اشغال صدام)، عمان، امارات و قطر

دوم: كنترل جريان اقتصادي، موادآلي و معدني و مخازن انرژي هاي تجديد پذير دنيا در واقع پايگاه هاي نظامي آمريكا در قسمتي از آفريقا و آمريكاي جنوبي صرفا براي كنترل و دسترسي به منابع گسترده اقتصادي، بيولوژيكي، مواد معدني و منابع آبي نظير حوزه آمازون

سوم: كنترل كشورهاي مخالف با سياستهاوبرنامه هاي آمريكا و جنبشهاي مردمي آزادي خواهانه از طريق پايگاههاي نظامي در كره جنوبي، حاشيه خليج فارس، افغانستان، عراق، تركيه، كشورهاي حاشيه غربي روسيه

چهارم: تبديل سبك زندگي بومي مناطق مختلف والگوي مصرف وفرهنگ سنتي ، به سبك فرهنگ غربي ، وتغيير ذائقه ها به سمت اهداف غربي

پنجم: ايجاد دولت هاي متمايل به امريكا دركشورهاي مختلف جهان از طريق افراد وابسته ، به منظور تامين اهداف امريكا

رفتار ضدبشري در كشورهاي جهان
تجاوزات و دخالتهاي نظامي عمده و ضدبشري ايالات متحده امريكا در كشورهاي زير:

ورود مستقيم نيروهاي امريكايي به كلمبيا ( 1901)— حمله به پاناما ( 1902)— ورود به كوريا و مغرب( 1904)— ورود به هندوراس عليه انقلاب اين كشور( 1905)— حمله به مكزيك (در كمك به ديكتاتور وقت بورويريو دمازبراي سركوب قيام مردمي اين كشور) ( 1905) — حمله به نيكاراگوئه ( 1907) — ورود به دومينيكن ( 1907) — اشتراك در جنگ ميان هندوراس و نيكارگوئه ( 1907) — مداخله در انتخابات پاناما ( 1908) — براي سركوب كودتا عليه حكومت نيكاراگوئه ( 1910) — ورود به هندوراس براي حمايت از كودتا به رهبري مانوئل بونيلا بر ضد رييس جمهور منتخب ميگل داويا( 1911) — سركوب قيام ضد امريكايي در فيليپين ( 1911) — حمله و اشغال كوبا ( 1912) — حمله به پاناما ( 1912) — حمله به هندوراس ( 1912) — اشغال نيكاراگوئه و از اين زمان نيكاراگوا به مستعمره اي براي احتكار شركت هاي امريكايي تبديل شد. ( 1912 — 1933) — هائيتي. نيروهاي امريكايي پس از وقوع چندين انقلاب در هائيتي وارد اين كشور كرد و به مدت 19 سال هائيتي تحت اشغال امريكا در آمد ( 1914 — 1934) - اشغال جمهوري دومينكن به مدت 8 سال ( 1916 — 1924) — اشغال كوبا. ( 1917 — 1933) — اشتراك در جنگ جهاني اول ( 1917 — 1918) — مداخله در روسيه ( 1918 — 1922) — ورود نظامي به پاناما ( 1918 — 1920) — ورود نظامي به كاستاريكا ( 1919) — حمله به هندوراس ( 1919) — حمله به گواتمالا( 1920)— حمايت امريكا از گروههاي مسلح عليه كارلوس گيريرو مداخله در تركيه( 1921) — ورود نظامي به چين( 1922 — 1927) — حمله به هندوراس( 1924 — 1925) — حمله به پاناما( 1925) — حمله به نيكاراگوا ( 1926) — امريكا چين را به اشغال درآورد ( 1927 — 1934) — حمله به السالوادور( 1932) — حمله به نيكاراگوا( 1937) — درحاليكه جنگ جهاني تمام شده بود!! بمباران هيروشيما و ناكازاكي جاپان. حدود 220٬000 نفر در اثر اين دو بمباران اتومي جان باختند. بيش از 100٬000 نفر بلافاصله هنگام بمباران كشته شدند و بقيه تا پايان سال 1945 بر اثر اثرات مخرب تشعشعات راديواكتيف جان خود را از دست دادند. ( 1945) — حمله به يونان ( 1947 — 1949) — حمله به فيليپين( 1948 — 1953) — حمله به پورتريكوخ ( 1950) — حمله به كوريا ( 1950 — 1953) — جنگ با پاناما ( 1958) — نظاميان امريكايي وارد لائوس شدن( 1959) — حمله به هائيتي ( 1959) — عمليات نظامي امريكا در اكوادور ( 1960)1960 — حمله به پاناما1965 — 1973 — تجاوز خونين به ويتنام— حمله به گواتمالا ( 1966) — حمايت نظامي از اندونزيا عليه فيليپين ( 1966) — بمباران لائوس ( 1971 — 1973) — حمله به نيكاراگوا ( 1972) — دخالت نظامي در گرينادا( 1983) — حمله امريكا به هندوراس ( 1988) — سركوب ناآرامي ها در جزاير ويرجين ( 1989) — امريكا با پوشش ناتو جنگي را عليه يوگسلاويا براه انداخت. بمباران اين كشور 78 روز به طول انجاميد و يوگسلاويا از هم فروپاشيد. ( 1999)'نفوذ سخت” آمريكا در دههاكشور دنيا در كشورهايي كه جنگ جهاني دوم را باخته بودند مانند ژاپن، آلمان و ايتاليا و همچنين در كشورهايي كه به كمك آمريكا در بازسازي كشورشان نياز داشتند مانند ساير كشورهاي اروپايي اقدام به تأسيس پايگاههاي نظامي كرد

آفريقا نيز كه پس از كنفرانس برلين بين قدرت هاي اروپايي تقسيم شده بود، ايالات متحده آمريكا ، نخست خود را به عنوان يك حكومت طالب آزادي و تسلّط مردم بر سرنوشت خود جا زده بود؛ پس از مدتي پنجه خونين و ضدمردمي اش از درون دستكش سفيد آشكار شد و به دليل طمع و حرص بيش از حد سرمايه داري بين المللي، به غارت هرچه بيش تر منابع طبيعي و نيروي انساني اين قاره پرداخت.

تنها در نيمه دوم قرن بيستم، ايالات متّحده آمريكا حدود 100 كودتاي نظامي و براندازي حكومت ها را طرّاحي و رهبري كرده است و ده ها بار به طور مستقيم دست به اشغال نظامي كشور ها زده يا آن ها را تهديد به مداخله نظامي كرده است. از جنگ جهاني دوم، كشور هاي زيرسلطه، صحنه اصلي دخالت ها و كودتا هاي نظامي يا شبه كودتا و ضد كودتا و استقرار ديكتاتوري هاي نظامي بوده اند. به سادگي مي توان برآورد كرد كه كاربرد گسترده شيوه هايي چون: تهديد، كودتا، اشغال نظامي و غيره، تا چه اندازه به استقلال كشور ها و به فرآيند تصميم گيري دولت ها صدمه و زيان مي زند. بدون ترديد، دستگاه ها و آژانس هاي مختلف جاسوسي آمريكا، فعّالانه در طرح و اجراي كودتا ها و توطئه ها، براي سرنگوني حكومت هاي مردمي، فعّالانه مشغول اند و مسئول كودتا هاي بي شمار در جهان هستند

زندان هاي مخوف آمريكا كه برخي از آن ها بر روي كشتي در آب هاي آزاد هستند و تا ساليان سال مجوز ورود به خشكي را ندارند.

دهها حمله سايبري بين آمريكا و چين درگرفته است كه مشهورترين آنها در مارس و آوريل سال 2001 بوده است و دامنه هاي آن تا حدودي به اروپا نيز كشيده شد.

آمريكا با مداخله آشكار از طريق سلطه و استثمار اقتصادي، تهاجم فرهنگي، حمله نظامي، پياده كردن نظاميان، تهديد و يا توسّل به كودتاي نظامي و سرنگون كردن دولت هاي ملّي و مردمي اقدام مي كرد ونقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت، جزء لاينفك ساختار و كاركرد رژيم امريكا محسوب مي شود.

رفتار ضدبشري در داخل آمريكا
وضعيت حقوق بشر در داخل ايالات متحده نيز بشدت وخيم است و مواردي از آن بدين قراراست:
-نژادپرستي پليس در آمريكا، خود عامل فزاينده جرم و جنايت و جمعيت زندانيان شده و امريكا را به اردوگاه كار اجباري و زنداني بزرگ شبيه گولاگ تبديل كرده و به نظر مي رسد نظام فاسد سرمايه هاي امريكا با گولاگيسم اقتصادي و بردگي مدرن قضايي و بهره كشي از انبوه زندانيان رنگين پوست اداره مي شود.-روزانه بيش از 90 نفر (سالي 33 هزار نفر) به وسيله سلاح گرم قرباني خودخواهي و پول پرستي توليدكنندگان اسلحه و مافياي جهنمي سلاح و مهمات مي شوند و اين تعداد به جز افرادي است كه توسط پليس به صورت رسمي و قانوني!! كشته مي شوند.

-جداكردن كودكان و والدين مهاجر در خاك آمريكا و زنداني كردن آنان در قفس هاي آهنين

-به مردم امريكا آشكارا آموزش داده مي شود تا از سياه پوستان ترس و واهمه داشته باشند و به آن ها به چشم حيوان نگاه كنند. علاوه بر سياه پوستان، بوميان امريكا (وارثان اصلي امريكا) بيش از يك قرن است كه براي حفظ هويت محلي و بومي خود در مقابل فرهنگ ويرانگر و يكسان ساز امريكايي در حال مقاومت هستند و هيچ كس در جهان فريادشان را نمي شنود. 25 سال است كه هيچ عزم و اراده اي براي پيگيري كشتار بي رحمانه و قرون وسطايي فرقه داووديه و مسيحيان ادونتيست وجود ندارد.

-وضعيت حقوق اقليت ها، رنگين پوستان، مسلمانان، زنان، سياهان، وضعيت آزادي شهروندي و زندگي خصوصي مردم.

-سركوب و كشتار اعتراضات مردم به وحشي گري هاي پليس اين كشور عليه سياه پوستان ،در جريان اعتراضات سراسري اخير.

رفتار ضدبشري با جهان اسلام
-مهمترين هدف امريكا تضعيف دين مبين اسلام وايجاد انحراف درمسلمين وتضعيف كشورهاي اسلامي وايجاد اختلاف ودرگيري مستقيم وغيرمستقيم وغيره مي باشد . ناامن كردن منطقه غرب آسيا و كشتار مردم توسط آمريكايي ها طي سال هاي متمادي، زمينه ساز بي ثباتي اين روزهاي منطقه است و حضور نظاميان اين كشور در برخي كشورهاي اين منطقه، چاشني اين بي امنيتي و در نتيجه كشتار بي رحمانه است؛ كه در پسِ اين جنايات آشكار، ده ها جنايات پنهان نيزبه وقوع مي پيوندد.

فهرستي ازاين موارد درزير آمده است :
-تجاوز به لبنان ( 1958) — حمله به ليبيا و بمباران ليبيا ( 1986) — عمليات نظامي گسترده در عراق (جنگ اول خليج فارس) ( 1991) اشغال سوماليا و انجام خشونت بسيار مفرط عليه باشنده گان اين كشور( 1992 — 1994 —) — حمله به سودان. ( 1998) — حمله و اشغال افغانستان به بهانه تعقيب گروه القاعده كه بعدها ثابت شد القاعده را خود امريكايي ها تجهيز كرده اند( 2001) — حمله و اشغال عراق بدون مجوز سازمان ملل ( 2003) — حمله به ليبيا پس از پيروزي انقلاب اين كشور و سرنگوني قذافي( 2011) — حمايت رسمي از گروههاي مسلح تروريستي در سوريه با هدف براندازي نظام منتخب ملت سوريه وكشتاروتخريب ( 2011) — اعلام حمايت رسمي از رژيم آل خليفه در سركوب قيام مردمي اين كشور( 2011) —- حمايت گسترده تسليحاتي از رژيم سعودي در حمله به مردم مظلوم يمن - اعلام پشتيباني رسمي از آل سعود در جنگ اين كشور عليه( 2015) — حمله خودسرانه به سوريه( 2018) – ادامه حضور عراق عليرغم مصوبه مجلس آن كشور(2019) چشم بستن بر جنايت هاي دولت ميانمار عليه مسلمانان يكي ديگر از شاهكارهاي حقوق بشري آمريكا است. بمب هاي 10 تني بر روي كودكان مظلوم افغاني بريزند و فرزندان يمني ، عراقي ، سوري را با سلاح هاي مرگبار در اختيار سعودي و تروريست ها به خاك و خون بكشند شهروندان 'بي گناه' افغان و خارجي در يك زندان 'غيرقانوني' بدون دسترسي به وكيل، فرايندهاي لازم دادرسي عادلانه حقوقي و قضايي و دور از دسترس سازمان هاي بين المللي در داخل قلمرو يك كشور مستقل داراي حاكميت ملي و دولت مردمي، نگهداري و شكنجه مي شوند و حتي زير شكنجه جان مي بازند.رفتار ضدبشري با ايران
رفتار ضدبشري آمريكا با كشور شيعه ايران داراي قدمت و وسعت زيادي مي باشد، كه در زير فهرست وار ارايه گرديده است:

الف) قبل از انقلاب اسلامى‏
-كودتاى 28 مرداد 1332 وسلطه بر جان و مال و ناموس مردم
-شهادت دانشجويان در 16 آذر 1332
-حمايت و تحكيم پايه‏هاى حكومت استبدادى شاه‏
-تأسيس سازمان مخوف ساواك‏
-تحميل قانون كاپيتولاسيون و تحقير ملت بزرگ ايران‏
-گسيل مستشاران امريكايي براي دخالت در امور داخلي ايران
-غارت منابع نفت و گاز و....

ب) در دوران مبارزات انقلاب اسلامي ملت ايران
-كشتار صدها تن از مردم در قيام خونين پانزدهم خرداد 1342
-تبعيد مرجع تقليد ( امام خميني )
-حمايت از كشتارشاه درجريان انقلاب اسلامي در سالهاي 1356 و 1357
-انواع توطئه براي به ثمر نرسيدن انقلاب اسلامي
-بنا به فرمايش رهبر انقلاب: انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن، از نقطه ي صفر آغاز شد؛ اوّلاً: همه چيز عليه ما بود، چه رژيم فاسد طاغوت كه علاوه بر وابستگي و فساد و استبداد و كودتايي بودن، اوّلين رژيم سلطنتي در ايران بود كه به دست بيگانه ــ و نه به زور شمشير خود ــ بر سرِ كار آمده بود، و چه دولت آمريكا و برخي ديگر از دولتهاي غربي، و چه وضع بشدّت نابسامان داخلي .... ( عبارت نهم درآغازبيانيه گام دوم انقلاب اسلامي )

ج) دوران اوليه پس از انقلاب‏
-تبديل سفارت به لانه جاسوسى‏
-مصادره اموال ايران‏
-هجوم نظامى و واقعه طبس‏
-كودتاى نوژه‏
-شهادت بالغ بر 17 هزار تن از هموطنان در اقدامات تروريستي منافقين تحت چتر حمايتي امريكا

د) دوران جنگ تحميلي
-چراغ سبز آمريكا به صدام براى حمله به ايران‏
-حمايت تسليحاتى و اطلاعاتى آمريكا از صدام در 8 سال جنگ تحميلى‏
-تأمين سلاح‏هاى شيميايى عراق عليه ايران‏ و حملات شيميايي عروسك خيمه شب بازي آمريكا در جنگ تحميلي
-حمله آمريكا به كشتى‏ها و سكوهاى نفتى ايران‏
-ساقط كردن هواپيماى مسافربرى ايران‏
-حمايت آمريكا از سازمان منافقين‏
-پيام آشكار شكست نظام سلطه از مقاومت مردم ايران در طول هشت سال جنگ تحميلي و حمايت بيش از 50 كشور از يك رژيم خودكامه بود كه در سايه سكوت مرگبار سازمان هاي حقوق بشري اتفاق افتاد.
-ممانعت از محكومت جهاني متجاوز (بعث صدام)

بنا به فرمايش رهبر انقلاب: ( انقلاب اسلامي ) ..... معجزه ي پيروزي در جنگ هشت ساله و شكست رژيم بعثي و پشتيبانان آمريكايي و اروپايي و شرقي اش را پديد آورد. ( بند اولا در بركات انقلاب اسلامي ، بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي 22 بهمن 1397)

ه) دوران پس از جنگ تحميلي
-تهديد مستمر ملت ايران به حمله نظامى‏
-حمايت از منافقين درترور شخصيت هاي انقلاب و بمب گذاري و...
-حمايت آمريكا از گروهك‏هاى تروريستى به‏ويژه در مرزهاى ايران‏
-حمايت آمريكا از هر گونه فتنه و اغتشاش در سالهاى 78 – 88- 96- 98
-ترور دانشمندان هسته‏اى ايران‏
-تهاجم فرهنگى و جنگ نرم عليه ملت ايران‏
-ساخت فيلم‏هاى ضد ايرانى و ضد اسلامى‏
-جنگ اقتصادي و تحريم
-اعمال تحريم‏هاى ظالمانه عليه ايران‏
-حمله سايبري عليه زيرساختهاي كشور
-تجهيز و حمايت از منافقين و ساير گروهك ها
-ايران هراسي و تحريك دولت هاي عرب عليه ايران
-توليد و تجهيز و سازماندهي تروريزم داعشي و القاعده و...
-اعمال شديدترين تحريم هاي ضد انساني
-تهديد و ممانعت از روابط تجاري ساير كشورها با ايران
-تصويب بودجه براي نفوذ براندازي
-خروج از برجام، بعد از نابودي صنعت هسته اي ايران
-حمله با ويروس بدافزار استاكس نت كه در سال 2009 با هدف خرابكاري در سانتريفيوژهاي غني سازي به برنامه هسته اي ايران
-در اجراي طرح 'بي ثبات سازي ايران' كه توسط سازمان سيا ، با اختصاص بودجه چهارصد ميليون دلاري توسط كنگره آمريكا، با دستور 'جورج بوش' و راه اندازي نوع جديدي از 'جنگ اطلاعاتي' موسوم به 'جنگ سايبري'
-تاسيس شبكه موسوم به 'ايران پراكسي' از جمله مهم ترين اقداماتي است كه در اين سال با بودجه اي بالغ بر 50 ميليون دلار توسط سازمان سيا و تحت پوشش دفتر IBB وزارت امورخارجه آمريكا
-تخليه بانك هاي اطلاعاتي كشور، نفوذ و خرابكاري در سايت هاي اينترنتي ايران، مبارزه با فيلترينگ در داخل كشور، ايجاد امنيت براي كاربران شبكه مجازي عليه جمهوري اسلامي، ايجاد بسترارتباط امن تلفني و ديتا براي مصاحبه با راديو فردا، راديو زمانه، شبكه تلويزيوني صداي آمريكا (VOA) و ساير رسانه هاي غربي
-راه اندازي شبكه پوششي براي منافقين موسوم به 'فعالان حقوق بشر'
-ايجاد شبكه جمع آوري اطلاعات جاسوسي، به ويژه شناسايي دانشمندان هسته اي كشور
-شناسايي، جذب و سازمان دهي ايرانيان خارج از كشور در برخي از كشورها مانند آمريكا، كانادا، آلمان، فرانسه و تركيه
-تهيه گزارش به منظور جريان سازي و جنگ رواني عليه نظام جمهوري اسلامي و مقدسات ديني و ارسال آن به رسانه هاي خارجي، سازمان ها و نهادهاي حقوق بشر
-برگزاري تجمعات غيرقانوني و تشويق به حضور در اغتشاشات پس از انتخابات
-انتشار اخبار خلاف واقع از جمله كشته شدن هفتاد و دو نفر در حوادث پس از انتخابات
-حمايت خبري و رسانه اي از گروهك هاي تروريستي ريگي و انجمن پادشاهي
-انتقال غيرقانوني متهمين و افراد مسئله دار به خارج از كشور از طريق گروهك هاي ضدانقلاب
-انجام اقدامات ايذايي و هكري و نفوذ به سرورهاي دولتي در جهت دسترسي غيرمجاز به اطلاعات محرمانه كشور جهت ارسال به سرويس هاي جاسوسي و تكميل بانك اطلاعاتي آنان
-برنامه ريزي براي اختلال در سيستم مديريت شهري و شبكه خدمات رساني از جمله سامانه سوخت رساني به منظور ايجاد نارضايتي مردمي
-ايجاد پوشش هاي امنيتي براي ورود به فاز اقدام مسلحانه عليه نظامي جمهوري اسلامي.
تامين هزينه اي بالغ بر يك ميليارد دلار براي تخريب وجهه اسلام در فضاي مجازي توسط سازمان سيا با موضوعيت انقلاب اسلامي ايران و جريان سازي عليه ايران اسلامي

- و موارد ديگر

بنا به فرمايش رهبر انقلاب: انقلاب اسلامي ملّت ايران، قدرتمند امّا مهربان و باگذشت و حتّي مظلوم بوده است. مرتكب افراط ها و چپ روي هايي كه مايه ي ننگ بسياري از قيامها و جنبشها است، نشده است. در هيچ معركه اي حتّي با آمريكا و صدّام، گلوله ي اوّل را شليك نكرده و در همه ي موارد، پس از حمله ي دشمن از خود دفاع كرده و البتّه ضربت متقابل را محكم فرود آورده است. اين انقلاب از آغاز تا امروز نه بي رحم و خون ريز بوده و نه منفعل و مردّد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگويان و گردنكشان ايستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع كرده است. اين جوانمردي و مروّت انقلابي، اين صداقت و صراحت و اقتدار، اين دامنه ي عمل جهاني و منطقه اي در كنار مظلومان جهان، مايه ي سربلندي ايران و ايراني است، و همواره چنين باد. (عبارت ششم در آغاز بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي) قدرتهاي انحصارگر جهان كه همواره حيات خود را در دست اندازي به استقلال ديگر كشورها و پايمال كردن منافع حياتي آنها براي مقاصد شوم خود دانسته اند، در برابر ايران اسلامي و انقلابي، اعتراف به ناتواني كردند. ملّت ايران در فضاي حيات بخش انقلاب توانست نخست دست نشانده ي آمريكا و عنصر خائن به ملّت را از كشور برانَد و پس از آن هم تا امروز از سلطه ي دوباره ي قلدران جهاني بر كشور با قدرت و شدّت جلوگيري كند. (بند سابعا در بركات انقلاب اسلامي، بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي)

رفتار ضدبشري با معاهدات بين المللي
اين كشور مدعي حقوق بشر ،تاكنون از توافقنامه هاي بين المللي همچون پيمان تجاري شراكت فرا آتلانتيك (تي پي پي)، توافقنامه آب و هوايي پاريس، پيمان مهاجرتي سازمان ملل متحد، قرارداد تجارت آزاد امريكاي شمالي» (نفتا) و برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) نيز خارج شده است. وبه جهت برخورداري ازحق وتوي شوراي امنيت ، قوانين بين المللي را به راحتي زير پا مي گذارد.وعنصر ديوانه اي همچون ترامپ حتي به شعار هاي ظاهري حقوق بشر نيز بي اعتنايي كرده و خروج از شوراي حقوق بشر را دستاورد بزرگ دولت خويش بداند.

سخن پاياني
نگاهي به كارنامه آمريكا در مسائل مربوط به حقوق بشر درسه قرن اخير، نشان مي دهد كه آمريكايي ها در پرونده حقوق بشري، نه مدعي كه بايستي در جايگاه متهم نشسته و به افكار عمومي جامعه خود و جهان پاسخ دهند و نه تنها اثبات كننده عدم حقانيت مقامات كاخ سفيد در صيانت از حقوق بشر بلكه خود متهم رديف اول اين پرونده هستند. و خوي استكباري اين كشور را به نمايش گذاشته و نقاب فريب از چهره آن كنار زده شود و آن را، صرف نظر از جنايات هايش در ساير كشورها، بايستي به عنوان كانون و محور شرارت در جهان معرفي گردد. و اينك زمان آن فرا رسيده تا وجدان هاي بيدار بشري، رسانه هاي آزاده، افراد و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي جهاني و... . عليه بيدادگري حقوق بشر امريكايي وارد ميدان شده و به پشتوانه افكار عمومي جهاني پايان فاشيست حقوق بشر امريكايي را مطالبه كنند. و بررسي عملكرد، جنايات و بدعهدي هاي شش رئيس جمهور آمريكا عليه ملت ايران پس از انقلاب اسلامي نشان مي دهد كه اين رژيم اصلا قابل اعتماد نيست و نمي توان به لبخندهاي آن اميد بست و دنيا زا جور دجال زمان به ستوه آمده و فرياد تظلم خواهي دارد وچشم انتظارظهورمهدوي وبرقراري حكومت عدل مهدوي را خواهند داشت.

نكته پاياني، سخن رهبرانقلاب مبني بر: ( انقلاب اسلامي ) نماد پر ابّهت و با شكوه و افتخارآميز ايستادگي در برابر قلدران و زورگويان و مستكبران جهان و در رأس آنان آمريكاي جهان خوار و جنايت كار، روز به روز برجسته تر شد. در تمام اين چهل سال، تسليم ناپذيري و صيانت و پاسداري از انقلاب و عظمت و هيبت الهي آن و گردن برافراشته ي آن در مقابل دولتهاي متكبّر و مستكبر، خصوصيّت شناخته شده ي ايران و ايراني بويژه جوانان اين مرز و بوم به شمار ميرفته است. قدرتهاي انحصارگر جهان...، در برابر ايران اسلامي و انقلابي، اعتراف به ناتواني كردند. ملّت ايران در فضاي حيات بخش انقلاب توانست نخست دست نشانده ي آمريكا و عنصر خائن به ملّت را از كشور برانَد …. ( بند سابعا در بركات انقلاب اسلامي ، بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي )امروز ملّت ايران علاوه بر آمريكاي جنايت كار، تعدادي از دولتهاي اروپايي را نيز خدعه گر و غيرقابل اعتماد ميداند. دولت جمهوري اسلامي بايد مرزبندي خود را با آنها با دقّت حفظ كند؛ از ارزشهاي انقلابي و ملّي خود، يك گام هم عقب نشيني نكند؛ از تهديدهاي پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال، عزّت كشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حكيمانه و مصلحت جويانه و البتّه از موضع انقلابي، مشكلات قابل حل خود را با آنان حل كند. ( بند دوم توصيه ششم گام دوم انقلاب اسلامي )ايران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالشهاي مستكبران روبه رو است امّا با تفاوتي كاملاً معني دار. اگر آن روز چالش با آمريكا بر سر كوتاه كردن دست عمّال بيگانه يا تعطيلي سفارت رژيم صهيونيستي در تهران يا رسوا كردن لانه ي جاسوسي بود، امروز چالش بر سرِ حضور ايران مقتدر در مرزهاي رژيم صهيونيستي و برچيدن بساط نفوذ نامشروع آمريكا از منطقه ي غرب آسيا و حمايت جمهوري اسلامي از مبارزات مجاهدان فلسطيني در قلب سرزمين هاي اشغالي و دفاع از پرچم برافراشته ي حزب اللّه و مقاومت در سراسر اين منطقه است. و اگر آن روز، مشكل غرب جلوگيري از خريد تسليحات ابتدايي براي ايران بود، امروز مشكل او جلوگيري از انتقال سلاحهاي پيشرفته ي ايراني به نيروهاي مقاومت است. و اگر آن روز گمان آمريكا آن بود كه با چند ايراني خودفروخته يا با چند هواپيما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسلامي و ملّت ايران فائق آيد، امروز براي مقابله ي سياسي و امنيّتي با جمهوري اسلامي، خود را محتاج به يك ائتلاف بزرگ از ده ها دولت معاند يا مرعوب ميبيند و البتّه باز هم در رويارويي، شكست ميخورد. ايران به بركت انقلاب، اكنون در جايگاهي متعالي و شايسته ي ملّت ايران در چشم جهانيان و عبور كرده از بسي گردنه هاي دشوار در مسائل اساسي خويش است. ( مقدمه هفت سرفصل توصيه ها ، بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي )


خروج
درباره شورا

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 و استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی(ره) و سایر مسئولان کشور قرار گرفت.   ادامه...

 

سروش ايتا اينستاگرام آپارات ايميل

آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 3

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 41190

  • بازديدکنندگان امروز : 526

  • کل بازديدکنندگان : 2183309

پیوندها